Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT
 
DBT-BEHANDLING

DBT kan beskrivas som ett högorganiserat hjälpmedel för personer med kaos och oordning. DBT är utvecklat för självmordsnära och självdestruktiva personer med Emotionell Instabil Personlinghetsstörning, IPS.

Behandlingen går ut på att hjälpa personen att hitta balans mellan sitt inre och den yttre omgivningen. Den handlar också om att lära sig acceptera verkligheten och sig själv så som man är och samtidigt arbeta för nödvändiga förändringar mot målet att kunna leva livet meningsfullt.

Behandlingen är inriktad på att lära personen att identifiera, stå ut med och hantera känslosvängningar, impulser för att kunna minska sitt självskadebeteende. En stor del av fokus är också att förmå personen att stanna kvar i behandlingen även vid motgångar och lära ut färdigheter i att hantera konfliktfyllda interpersionella relationer.

Standard DBT-behandlingen: Vi har ett standardiserat DBT-team som vänder sig till personer som pga ångest, beroendeproblematik eller annat har utvecklat ett självdestruktivt beteende. Här får du möjlighet att genomgå fullständig DBT-behandling med både färdighetsträning och individualbehandling

Färdighetsträning: För personer med ADHD eller självskadeproblematik utan diagnosticerad IPS erbjuder vi färdighetsträning i grupp som är speciellt anpassad denna målgrupp. Färdighetsträning sker under en termin ( 15 sessioner).   

Handledning: Det finns en mängd personalgrupper, skola, behandlingshem, familjehem, psykiatriavdelningar etc.som träffar på denna målgrupp. Då problemet är komplext och svårt att förstå erbjuder vi handledning. Utifrån kunskap, förståelse och förhållningssätt förändras tillvaron positivt för både arbetsgruppen och den berörda personen.

Föreläsning: Ångestproblematik med självskadebeteende blir allt vanligare i samhället. Det är framförallt ungdomar som drabbas och detta skapar ofta oro hos familjer och inom skola. Kunskap om problematiken och enkla verktyg framförallt inom valideringstekniken kan göra stora positiva förändringar. Vi erbjuder därför olika former av föreläsningar i ämnet.

 

Vågens hälsa&utbildning: har arbetat med självskadeproblematik och DBT i 8 år. Vi är ett standardiserat DBT-team vilket innebär att vi varje år uppdaterar vår kunskap genom psykologEM i Värnamo. Behandlingen är evidensbaserad vilket innebär att det har visat sig vara verksamt.

 För mer information: info@vhu.nu eller till Carmita 0703-005218,  Marie-louise 0733-403709