Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT

 

Mental Träning

Tankens kraft är Din största resurs- du ska bara lära dig utnyttja den.

Våra tankar har en enorm betydelse för hur vårt liv kommer att utvecklas och på så vis våra framgångar i arbetslivet och privat. Våra tankar har betydelse för vår självbild, vårt självförtroende och på så vis våra framgångar i arbetslivet och privat. Genom mental träning kan vi lära oss utnyttja tankens kraft på ett bättre sätt. Med våra tankar kan vi ta kontrollen och börja styra våra steg i en riktning som är önskvärd för oss.

 

Mindfulness

Vad är det här "Mindfulness" egentligen? Funkar det i verkligheten? Är det något buddhistiskt flum?

För 10 år sedan visste nästan ingen i västvärlden vad mindfulness är. Idag används tekniken inom en mängd olika medicinska instanser. Som stresshanteringsmetod har den prövats i många vetenskapliga studier. De tillstånd man har kunnat mäta störst positiva effekter  är bl a fibromyalgi och andra kroniska smärttillstånd, hjärt och kärlsjukdomar, psoriasis, depression, ångest etc.