Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT

HANDLEDNING/COACHING:

Att arbeta med människor är oerhört berikande och värdefullt. Trots detta förekommer det allt oftare att personal i människovårdande yrken bränner ut sig och som då resulterar i förutom det individuella ”illamåendet” också långa och ofta förekommande sjukskrivningar. Detta är en stor kostnad för företag/organisation och samhälle.

Varför är det då så?

En förklaring kan vara att vi inte alltid kan påverka resurser och de individer som vi arbetar med. Målgruppen kan vara komplex i sin problematik med självdestruktivitet, beroendeproblematik och andra svåra psykiska störningar. En annan viktig faktor är att vi som vårdpersonal använder oss själva som ett verktyg när det gäller behandling och omhändertagande.

Hur kan vi då motverka stress och utbrändhet och vad kan vi påverka?

Vi kan öka vår kunskap om individens resurser och svårigheter. Genom detta kan vi  påverka vårt förhållningssätt till individen och även vår acceptans och genom detta hitta andra möjligheter och lösningar. 

Vågens hälsa och utbildning arbetar med att handleda olika personalgrupper just i syfte att hjälpa den enskilde och gruppen att hitta sina egna lösningar. Vi tror att den bästa lösningen finns inom arbetslaget eller hos den enskilde personen men att dessa p.g.a. olika belastningar inte finns tillgängliga. Vi på Vågens hälsa och utbildning har då möjlighet att utifrån ett utanför perspektiv hjälpa gruppen och den enskilde individen att hitta just sina lösningar.

 Vi som arbetar med detta är
Marie-Louise KBT-terapeut steg 1 och handledarutbildning på högskolenivå
Carmita, Hälsopedagog och livscoachutbildning

För kontakt: info@vhu.nu eller Carmita 0703-005218, Marie-Louise 0733-403709