Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT

KBT

Ibland är inte livet så som man skulle önska. Vi stöter på motstånd, nya utmaningar. Vi är stressade och deprimerade och kan även ha andra psykiska problem såsom ångest, fobier etc.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapi vilket innebär att den är testad och har visat sig vara väl fungerande. Behandlingen sker oftast 1g/v under ca 45 minuter men kräver också hemuppgifter som ska göras mellan sessionerna/behandlingstillfällena. I början av behandlingen kommer vi överens om vilket mål behandlingen ska ha och i viss mån också om hur lång tid detta kommer att ske. Oftast krävs det ca 10-15 behandlingstillfälle allt utifrån problemet.

Har Du problem med ångest (såväl generell ångest som panikångestattacker), nedstämdhet/depression, fobier/rädslor av olika slag, stress och utmattning, tvångsproblematik, ätstörningar etc. så tveka inte att be om hjälp och på så sätt ta kontroll och skapa möjlighet till en bättre meningsfullhet i Ditt liv.

Behandlingen sker på Ljungstorps Gård förutom de gånger som kräver gemensam övning/träning tillsammans med terapeuten ute i samhället. Din terapeut är Marie-Louise Hägneryd och har arbetat inom psykiatrin sedan 70-talet och har lång erfarenhet både som psykiatrisjuksköterska, KBT-terapeut och DBT-terapeut.

Kontakt: marie-louise hägneryd 0733-403709 eller info@vhu.nu