Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT

 

 

Jag är i grunden psykiatri sjuksköterska och  har arbetat i många år som föreståndare och verksamhetschef inom psykiatrin. För ca 7 år sedan utbildade jag med till dialektisk beteendeterapeut och till kognitiv beteendeterapeut. Sedan dess arbetar jag med detta parallellt med övriga funktioner på Vågens Hälsa & Utbildning.  Sedan 2007 är jag delägare i företag och arbetar där både som utbildningsansvarig, handledare och som föreläsare i framförallt psykologi.  Att inhämta kunskap och dela med mej av både kunnande och  arbetslivserfarenhet är något som inspirerar mig oerhört.

marie-louise@vhu.nu  0733-403709