Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT

MENTAL TRÄNING

Tankens kraft är din största resurs-du skall bara lära dig utnyttja den!

Våra tankar har en enorm betydelse för hur vårt liv kommer att utvecklas. Våra tankar har betydelse för vår självbild, vårt självförtroende och på så vis våra framgångar i arbetslivet och privat. Genom mental träning kan vi lära oss utnyttja tankens kraft på ett bättre sätt. Med våra tankar kan vi ta kontrollen och börja styra våra steg i en riktning som är önskvärd för oss.

 

Framgång är att komma igång efter ett misslyckande, motgångar och förluster.

Framgång är att hålla kvar sin uppfattning och övertygelse trots att andra tycker man har fel.

Framgång är att lyssna på den inre röst som tror på dig och vet att du kan, och trotsa din inre kritiker som bara känner till misslyckande.

Framgång är att drivas av en stark vision, en vision som fyller dig med optimism inför framtiden. Den känslan som i ditt inre som får dig att hålla kvar vid dina mål när du är på väg att ge upp.

Framgång är att ta steget utanför din komfortzon, utmana dig själv och få dig att växa som människa.

Framgång är när du inser att du är större än dina problem och låter den förvissningen leda dig i livet.

Det handlar vår föreläsning om hur du kan lära dig


På våra föreläsningar varvar vi alltid teori med praktiska övningar. Det ska vara intressant, roligt, lättsamt och lärorikt. Målet är alltid att du ska kunna använda och praktisera det på ditt jobb och i din vardag. Förstå och se de verkningsfulla effekterna  och framför allt fått den där extra wow-känslan och energi.

 

För information: info@vhu.nu eller Carmita 0703-005218, Marie-Louise 0733-403709