Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT

 

FÖRELÄSNING

Nyfiken på Mindfulness?

Vad är det här ”Mindfulness” egentligen? Funkar det verkligen? Är det något buddhistiskt flum?
Är du en av dem som inte riktigt har fått grepp om vad mindfulness är, eller du vet men vill lära dig mer.

För ca 10 år sedan visste nästan ingen i västvärlden vad mindfulness är. Idag används tekniken inom en mängd olika medicinska instanser. Mindfulnessmetoden är faktiskt en av de stresshanteringsmetoder som prövats i flera vetenskapliga studier. Det finns idag en hel del belägg för att mindfulness har positiva effekter, både psykologiska och fysiologiska. De sjukdomar som man kunnat mäta störst positiva effekter på är b.la fibromylagi, kronsika smärttillstånd, hjärt och kärlsjukdomar, psoriasis, MS, traumatiska hjärnskador och depression. Förutom det finns det en mängd fler fördelar med att integrera mindfulness i vår livstil.

  • Reducerar stress
  • Förbättrar vår sömn
  • Ökar vår koncentration
  • Ökar vår effektivitet och vårt fokus på nuet
  • Förbättrar vår självkänsla och vårt självförtroende
  • Ökad insikt
  • Ökar vår kreativitet
  • Ökar vår livsglädje
  • Reducerar somatiska sjukdomar
 

Med medveten närvaro och acceptans inför livet kan vi öppna oss för ett inre lugn samt klarsynthet och förståelse. Vi ökar vår lyhördhet och självkännedom och därigenom blir mer medvetna om våra behov. Det blir då lättare att hantera vardagliga situationer, göra medvetna val och ta egna beslut. Vår självständighet  och förmåga till att styra över våra egna liv ökar.

Mindfulness är lätttillgängligt. Förutsättningarna har du alltid med dig så ta ett enda andetag och var  i nuet. Det är ett kraftfullt verktyg som underlättar att leva utan inre stridigheter, trotsighet och kamp.

På våra föreläsningar varvar vi alltid teori med praktiska övningar. Det ska vara intressant, roligt, lättsamt och lärorikt. Målet är alltid att du ska ha en större kännedom om mindfulness, vara mindfull i ditt sinne, Kunna använda och praktisera det på ditt jobb och i din vardag. Förstå och se de verkningsfulla effekterna  och framför allt fått den där extra wow-känslan och energi.
 

Medvetenhet kräver bara att vi uppmärksammar och ser saker som det är.
Det kräver inte att vi ändrar något.

Meditation innebär att vända sig mot samhörighet och helhet precis som vid läkande och acceptans.
Inget av detta kan tvingas av viljan.

Du behöver bara skapa rätt atmosfär och sedan släppa taget.

(Jon Kabat-Zinn)