Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT

Hej!

 

Träffar du i ditt arbete ungdomar och/eller vuxna som är arga, rädda och har destruktiva beteenden. Människor som är svåra att kommunicera eller samarbeta med?

Psykisk ohälsa har blivit en stor problematik i samhället. Särskilt bland ungdomar och barn har självdestruktiva beteende , såsom droger, spelmissbruk och självskador ökat.

Vad är det som driver en människa till att skära, bränna, sticka eller slå på sig själv? Vad är det som gör att en människa plågar sig med alla medel som står till buds? Vad är det som gör att en männsika gång på gång låter sig utnyttjas sexuellt, eller ännu värre, vad är det som gör att en människa försöker ta sitt liv.

En av fördomarna när det gäller självskador är "att man gör det för uppmärksamhet" Det är inte sant!

Med kunskap, verktyg och stöd blir det lättare att inta de förhållningsätt och strategier som behövs. Det blir lättare att lära sig ett bemötande som inte väcker större mer skuld och en ökad bristande tillit. Det blir också lättare att hantera de egna känslor som självdestruktivitet kan trigga igång när vi möter självdestruktivitet och du kan känna dig lugnare och tryggare i din roll.

Vi erbjuder handledning, föredrag och utbildning till bl.a skolor, socialtjänst, psykiatrin, polis och andra yrkesgrupper som arbetar och möter människor som av olika anledningar lider av psykisk ohälsa.

 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal! Vi ser fram emot att höra om just era utmaningar och behov.

 

Bästa hälsningar Vhu-teamet