Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT

LjungstorpsGård 24394 Höör, 0413-20902

Handledning: Vi arbetar med att handleda olika personalgrupper i syfte att hjälpa den enskilde och gruppen att hitta sina egna lösningar. Vi tror alltid att den bästa lösningen finns inom arbetslaget och vi med hjälp av aétt utanförperspektiv vägleder personalgruppen individen att finna den bästa lösningen.

FöreläsningarVi föreläser inom alla ovanstående ämne samt psykisk ohälsa. På våra föreläsningar varvar vi alltid teori med praktiska övningar. Det ska vara intressant, roligt, lättsamt och lärorikt.

KBT: korttidsbehandling som är riktad mot depression, ångestproblematik, sömnproblem, fobier av olika slag, stress och utbrändhet.

DBT Standard DBT-behandlingenVi har ett standardiserat DBT-team som vänder sig till personer som pga ångest, beroendeproblematik eller annat har utvecklat ett självdestruktivt beteende. Här får du möjlighet att genomgå fullständig DBT-behandling med både färdighetsträning och individualbehandling

Färdighetsträning: För personer med självskadeproblematik utan diagnosticerad IPS erbjuder vi färdighetsträning i grupp som är speciellt anpassad för denna målgrupp. Färdighetsträning sker under en termin eller längre.

Färdighetsträning för personer med ADHD-problematik: Behandlingen är fokuserad på att öka känslan av framgång och lära sig de positiva aspekterna med sin adhd. Terapi ska vara rolig, intressant och ge ökad självkännedom och förståelse.

 

Mindfulness: Att vara effektiv, ta en sak i taget, vara uppmärksam och närvarande i livet är något som för oss i vår nutid har vlivit allt svårare. Med hjälp av mindfulness kan man med enkla verktyg och djupare förståelse förändra vår vardag och den mer begriplig.

 

Vid kontakt:

Marie-louise Hägneryd /leg sjuksjöterska, KBT-terapeut, DBT-terapeut 0733-403709

Carmita Hägneryd/DBT-terapeut, Mindfulnesscoach, Hälsoutvecklare 0703-066768