Kalender
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
Vad gör vi?

SAMTAL/BEHANDLING
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

HANDLEDNING

FÖRELÄSNING
Självdestruktiviet
Mental träning
Mindfulness
Stresshantering

NYHETSBREV
Carmita
Marie-Louise

UTVÄRDERINGAR FÖRELÄSNING!
KONTAKT
Gå till NYHETSBREV för aktuella händelser & aktiviteter
 
VÅGENS HÄLSA & UTBILDNING
 
Vår vision och övertygelse är att de fyra komponenterna, vår fysik, vårt sinnelag, vår känsla av sammanhang, och vår motivation måste samverka för att vi ska uppnå god livskvalité. 
 
Vi arbetar efter ett helhetsperspektiv och det är utifrån detta vår utbildning tagit form. Vågens hälsa och utbildning förmedlar alltid kunskap, kurser, utbildning ur detta hälsofrämjande helhetsperspektiv. All vår utbildning bygger på denna insikt.
 
Vi sätter även värde på att all kunskap har vetenskapliga belägg och bygger på människans evolutionära anpassning till sin psykosociala och fysiologiska miljö. Vi har en bred kunskap och lång erfarenhet inom hälsa och psykologi.
 
Kontakta oss för:
KBT-Samtal
DBT-Terapi
Stresshantering
Coachning och
Vägledning i livet.
Handledning
Föreläsningar
 
Carmita Hägneryd DBT-terapeut, Stresspedagog, handledare  0703066768